Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

REGULAMIN ŁOWISKA PARK GÓRNIK NR 808

Regulamin łowiska licencyjnego „Górnik” nr 808

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowisko licencyjne „Górnik” nr 808 o pow. 0,87 ha zlo

kalizowane jest w zabytkowym Parku Górnik w Siemianowicach-Michałkowicach.

Łowisko jest typu mieszanego.

II Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska licencyjnego „Górnik” nr 808 jest koło PZW nr 100

Siemianowice Śląskie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 1 w Siemianowicach Śląskich.

III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

1. Na terenie stawu oraz parku obowiązuje regulamin porządkowy Parku Górnik.

2. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą

członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku licencyjnym „Górnik” nr 808 na dany rok kalendarzowy.

3. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb.

4. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu.

5. Obowiązuje zakaz podmiany złowionych ryb włożonych do siatki.

6. Zarząd koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.

7. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby

wymienione w RAPR.

8. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego” „Górnik” nr 808 może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez

prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, odmowę jego sprzedaży w roku następnym, a także skierowanie sprawy do sądu koleżeńskiego.

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

1. Na łowisku obowiązuje limit sprzedaży zezwoleń w ilości 60 szt. na dany rok kalendarzowy.

2. Zezwolenie można zakupić u skarbnika w siedzibie Koła nr 100 Siemianowice Śląskie w każdy poniedziałek w godz. 17:00-19:00.

3. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi 180,00 zł. i upoważnia ono do połowu 12 szt. ryb limitowanych.

4 Istnieje możliwość wykupienia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu poprzedniego.

5. Od 01 sierpnia wprowadza się możliwość wykupu częściowego zezwolenia w cenie 90,00 zł. upoważniającego do połowu 6 szt. ryb limitowanych.

6. Istnieje możliwość wykupienia zezwolenia w cenie 100,00zł , bez prawa zabierania ryb oraz stosowania siatek.

V Godziny otwarcia łowiska:

Łowisko licencyjne „Górnik” nr 808 jest łowiskiem całorocznym.

Wędkowanie na łowisku dozwolone jest od świtu do zmierzchu.

VI Postanowienia szczegółowe:

1. Obowiązują następujące roczne limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska „Górnik” nr 808:

- karp, węgorz, amur, szczupak, sum – łącznie 12 sztuk rocznie

- 12-ta zarejestrowana sztuka w/w ryb kończy ważność Zezwolenia.

2. Obowiązują następujące dzienne limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska:

- karp, amur, węgorz – łącznie 2 sztuki na dobę, przy czym:

- karp – 2 szt.

- amur – 1 szt.

- węgorz – 1 szt.

- sum – 2 szt.

Szczupak 1 szt tygodniowo

Po złowieniu limitu dziennego w/w ryb wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie.

Limity pozostałych ryb zgodnie z RAPR.

3. Wymiary ochronne ryb zgodnie z RAPR.

Nie dotyczy

  • Szczupak – wymiar do 50cm i powyżej 85cm

  • Karpia – wymiar ochronny Karpia wynosi 35 cm

4. Wprowadza się okres ochronny dla szczupaka od 01 stycznia do 31 maja.

Okresy ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z

5. Na łowisku obowiązuje zakaz połowu szczupaka po jesiennym zarybieniu do końca maja następnego roku.

VII W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW. Oraz Ogólnych Warunkach Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb Wędką na Wodach Ogólno Dostępnych od 2020r . Dostępnych w Siedzibie Koła oraz na stronie internetowej Okręgu PZW Katowice

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.