Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

REGULAMIN GRAND PRIX

REGULAMIN ROZGRYWEK GRAND PRIX KOŁA

PZW NR 100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE.
1. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce otrzymuje 1 punkt sektorowy, 2 miejsce 2 punkty itd.

2. Zawodnik, który nie złowił żadnej ryby otrzymuje średnią ilość punktów zawodników w danym sektorze, którzy nie złowili ryby.

3. Jeżeli na zawodach będzie więcej niż 20 zawodników zawody będą rozgrywane sektorowo.

4. Zawodnik nieobecny na zawodach lub zdyskwalifikowany otrzymuje tyle punktów ilu startowało zawodników plus jeden.

5. Klasyfikacja kkońcowa zostanie utworzona na podstawie sumy punktów zdobytych w cyklu zawodów. Z całego cyklu jeden najgorszy wynik będzie odpisany. Przy jednakowej ilości punktów będzie liczona waga ryb.

6. Zawody o Mistrzostwo Koła będą rozgrywane w dwóch turach, jednak do cyklu będą zaliczane jako jedne zawody. Osoby niestartujące w jednej turze zawodów o Mistrzostwo Koła nie będą klasyfikowane w całych zawodach.

7. Minimalna długość siatki to 2,5m.

8. Długości ryb poławianych podczas zawodów - zgodne z regulaminem danego łowiska.

9. Jeżeli zawody będą rozrywane z łodzi opłatę za łódź ponosi zawodnik, za wyjątkiem zawodów o Mistrzostwo Koła.

10. Każdy zawodnik, który wyrazi chęć wzięcia udziału w zawodach proszony jest o kontakt telefoniczny z kol. Michalski Mateusz tel.730042216 do czwartku poprzedzającego dane zawody.

11. Długość tury w cyklu Grand Prix, Mistrzostwa Koła oraz Open trwać będzie 4 godziny chyba, że warunki atmosferyczne na to nie pozwolą. Aby zawody zostały zaliczone tura musi trwać przynajmniej 2 godziny.

12. Ilość zanęty w zawodach 20 l seniorzy. Na zbiorniku Rzęsa obowiązuje 1 kg suchej zanęty na zawodnika – zapis nie dotyczy zawodów o Mistrzostwo Koła, juniorzy, kadeci 17 l.

13. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzonego do zanęty 2,5 l na turę zawodów w tym 1 l jokersa, max 0,5 l ochotki haczykowej, 0,5 l czerwonych robaków.

14. Zakaz dodawania do zanęty błota po płukaniu ochotki.

15. Nęcenie zanętą ciężką na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów. Po sygnale rozpoczęcia zawodów zanętę pobieramy z wiaderka lub pojemnika jedną ręką.

16. Zawodnik może być zdyskwalifikowany za:

-stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używania środków zmniejszającej tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.

-za niesportowe zachowanie w stosunku do organizatora, sędziego lub innych zawodników.

17. Organizator zawodów opublikuje wyniki poszczególnych zawodów na oficjalnej stronie internetowej koła w terminie 7 dni od daniich rozegrania.

18. Punkty nieujęte w regulaminie rozgrywek zawodów Grand Prix Koła PZW nr 100 Siemianowice Śląskie zgodnie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.